2020-11-04 17:11:38

Klokan bez granica

Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“ održano je 17. rujna 2020. godine. Glavni cilj natjecanja je popularizacija matematike među mladima, širenje osnovne matematičke kulture te motivacija učenika da se i izvan redovitih školskih programa bave matematikom. S obzirom da je to bila nadoknada natjecanja koje je trebalo biti održano još 19. ožujka, svi prijavljeni učenici rješavali su testove u kategoriji za koju su se prijavili u prethodnoj školskoj godini. Učenici naše škole ostvarili su vrlo dobre rezultate u svojim kategorijama, a svakako treba pohvaliti i istaknuti uspjeh Fabijana Dmitrovića, učenika 7. razreda, koji se našao među 10 % najbolje plasiranih u Hrvatskoj te uspjehe Doroteje Borić, učenice 7. razreda i Mateja Futivića, učenika 6. razreda, koji su također ostvarili zapažene rezultate u svojim kategorijama. Svim učenicima i mentorici čestitamo na ostvarenim rezultatima! 


Osnovna škola Zlatar Bistrica